Vyberte stránku

IZS základny – 360° virtuální prohlídky

Pojmem integrovaný záchranný systém IZS se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události.

Jsou tvořeny:

  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
  • Policie České republiky
  • Hasičský záchranný sbor České republiky
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

Děkujeme všem HRDINŮM, kteří se na tvorbě programů podílejí.